Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

+48 71 716 47 34

KRIOTERAPIA 

Wykorzystanie niskiej temperatury jako środka leczniczego znane było od wieków, ale dopiero obecny stan wiedzy technicznej umożliwił dynamiczny rozwój kriogeniki i kriobiologii oraz stworzył teoretyczne i techniczne podstawy rozwoju krioterapii. Prace kriobiologów: Smith'a, Merymana, Levelocka, Mazura i innych wyjaśniły mechanizm działania niskiej temperatury na komórki i tkanki, co umożliwiło zastosowanie jej do celów klinicznych. 

Leczenie zimnem /kriostymulacja/ jest metodą coraz powszechniej stosowaną w leczeniu reumatycznych i innych chorób układu ruchu, urazów, obrzęków, oparzeń itp.

Strumień pary azotu uzyskiwany za pomocą urządzenia KRIOPOL R u wylotu dyszy, na końcu elastycznego węża osiąga temperaturę roboczą / -160 stopni C/ już po ok. 30 s od włączenia urządzenia.

Działanie przeciwbólowe niskiej temperatury umożliwia pełną kinezyterapię stawów. Kriostymulacja nie może w chwili obecnej eliminować leczenia farmakologicznego, jakkolwiek leczenie to przy zastosowaniu kriostymulacji jest wyraźnie mniej intensywne. Zmniejszenie bólu aktywizuje chorego, poprawia jego kondycję psychiczną i zachęca do wykonywania ćwiczeń, których w stanie bólowym nie mógłby wykonać. Istotnym aspektem kriostymulacji jest doskonała tolerancja zabiegu.

U chorych leczonych tą metodą, znacznie zmniejszyła się liczba wykonywanych dostawowych blokad sterydowych. Dostawowe podawanie leku stanowi potencjalną możliwość zniszczenia chrząstki - metoda nieinwazyjna jaką jest nadmuch miejscowy, stanowi szansę zupełnego uniknięcia jatrogennego traumatyzowania tkanek.

W niektórych przypadkach dzięki kriostymulacji udaje się uniknąć zabiegu operacyjnegou chorych, u których ze względu na patologiczny rozrost błony maziowej, istniały wcześniej wskazania do wykonania synowektomii. Zabieg oziębiania powoduje mocne przegrzanie endogenne stawów aż do przekroczenia ciepłoty wyjściowej o około 3-4 stopni C i utrzymania się jej do 3-4 godzin.

Po kuracji niskimi temperaturami następuje:

-Uśmierzenie bólu

-Obniżenie aktywności procesu zapalnego

-Obniżenie napięcia mięśni

-Zmniejszanie się obrzęków

-Poprawa stanu klinicznego i funkcjonalnego polegająca na zwiększeniu zakresu ruchomości chłodzonych stawów i wzroście siły mięśniowej

-Złagodzenie stanów pooparzeniowych

-Skrócenie czasu leczenia kontuzji

 

WSKAZANIA:

-Reumatoidalne zapalenie stawów /rzs/

-Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa /zzsk/

-Schorzenia zwyrodnieniowe stawów

-Zespół kręgosłupa szyjnego

-Zapalenie okołostawowe

-Zespół bolesnego barku

-Dyskopatie

-Zespół Reitera

-Liszaj rumieniowaty

-Postrzał

-Tendopatie

-Mialgie

-Naderwania ścięgien, zapalenia okołościęgnowe, zapalenia ścięgien

-Zwichnięcia, skręcenia, złamania

-Obrzęki pooperacyjne

-Oparzenia

-Długo nie gojące się rany